Skrota bilen Stockholm

Kontakta oss om du är intresserad av att skrota bilen i Stockholm

En del av fordonets livscykel är själva skrotningen. När man gör en korrekt och miljövänlig skrotning av bilen hos en auktoriserad bilskrot vet man att farliga ämnen inte hamnar i vårt grundvatten och att man återvinner allt som går för att komma in i kretsloppet och bli till nya produkter. Det leder till en minskad miljöpåverkan. Det är en stor process att skrota en bil på ett korrekt sätt och det är noga reglerat i miljölagen.

Det rekommenderas starkt att lämna den gamla skrotbilen till en seriös bilskrot så den inte står och rostar sönder på den egna egendomen och farliga ämnen kommer ut i grundvattnet.
Det är gratis att skrota bilar i Sverige och vi kan även hjälpa till med hämtning i Stockholm om så önskas.


skrota bilen Stockholm

Vad behöver man göra vid skrotning?

När man vill skrota en bil behöver man ge del 2 av registreringsbeviset till bilskroten för att den ska kunna avregistreras. Ett nytt registreringsbevis kan man beställa via Transportstyrelsen.

Innan man gör detta är det ägarens ansvar att bilen är korrekt avställd. Sedan återstår bara att transportera bilen till oss för demontering och återvinning. Om man inte har möjlighet att transportera bilen till oss hjälper vi såklart till med detta. Om man har tillgodohavande av fordonsskatt eller försäkringspremie återbetalas detta per automatik till ägaren.

Hämtning av skrotbilar

Om du har möjlighet så levererar du bilen till någon av våra anläggningar för skrotning av bilar och andra fordon. Men långt ifrån alla har möjlighet att frakta en bil till oss, så därför erbjuder vi en mycket smidig tjänst som innebär att vi helt enkelt kommer till dig och hämtar bilen och sköter resten. För hämtning av vanliga bilar tar vi en avgift på 500 kronor inom Stockholm. Det enda du behöver göra är att visa del 2 av registreringsbeviset samt giltig legitimation.

Sedan är bilen i tryggt förvar och skrotningen sker enligt konstens alla regler. Vi är en av landets största aktörer inom skrotning av bilar. Vi arbetar mot privatpersoner, företag och diverse myndigheter.

Vi garanterar säker och miljövänlig hantering under hela processen och den rapporteras av oss som skrotad till Transportstyrelsen.

skrotbilar

Bildemontering med miljön i fokus

När all administration är färdig monteras bilen ner och allt miljöfarligt material tas om hand och allt som kan återvinnas som blir till nya produkter för minskad miljöpåverkan. Idag är det en noga reglerad och utarbetad process till skillnad från förr när skrotbilarna bara låg på hög utan ytterligare åtgärder med stor negativ miljöpåverkan som följd. Ta ditt miljöansvar och lämna in den gamla bilen till en auktoriserad bilskrot.

En vanlig demontering kan gå till så här

Av säkerhetsskäl börjar man alltid med att detonera alla airbags innan resterande demontering sker. Glasrutor, plastdetaljer och bilbatteriet plockas bort och sorteras. Fordonets hjul tas av och däcken monteras av. AC-systemet töms på kylmedia. Motor, växellåda och bromsar töms på oljor och alla vätskor som noga tas om hand.


Sedan är det dags att montera loss motor, växellåda och katalysator innan bilen är färdig att pressas ihop innan den ska fragmenteras. Det innebär att slås sönder i småbitar där alla metaller sorteras efter materialtyp.

Återvinning

När bilen är korrekt demonterad och allt material är noggrant sorterat säljs metallerna vidare till smältverk för att återvinnas till nya produkter. Andra material som till exempel plast och glas förs till återvinningscentraler för vidare åtgärder. Inget lämnas åt slumpen.

Låt os ta hand om bilen när den ska skrotas